INDSTØBNINGER

SÅDAN SKABER RB-GLASFIBER EN INDIVIDUEL IGLO, DER SVARER TIL DINE ØNSKER

• Du aftaler med os, hvordan du ønsker, din IGLO skal se ud.
• Du kan ønske dig et byvåben, et logo eller noget andet.
• Vi er naturligvis altid behjælpelig med ideer både til illustrationer og farver.
• Vi kommer og præsenterer dig for et udkast.
• Efter præsentation rettes og færdiggøres udkastet.
• Vi foreviser endelig korrektur og lay-out, som herefter går til produktion.
• Efter fremstilling af afdækningsmaterialet går IGLOEN i produktion på støbefabrikken.