KLÆBEMÆRKER

RB_Glasfiber_Indstoebninger_Glasfiber

Mulighed for individuelt design

RB Glasfiber kan skabe en individuel iglo, der svarer til dine ønsker:

• Du aftaler med os, hvordan du ønsker, din iglo skal se ud.
• Du kan ønske dig et byvåben, et logo eller noget andet.
• Vi er naturligvis altid behjælpelig med ideer både til illustrationer og farver.
• Vi kommer og præsenterer dig for et udkast.
• Efter præsentation rettes og færdiggøres udkastet.
• Vi foreviser endelig korrektur og layout, som herefter går til produktion.
• Efter fremstilling af afdækningsmaterialet går igloen i produktion på støbefabrikken.